Ny forskning: Barn ärver sin intelligens från mammorna

Är du mamma till ett begåvat barn? Då kan du ge dig själv en klapp på axeln.

Ny forskning hävdar nämligen att generna som har med intelligens att göra ärvs från mamman – och inte från båda föräldrarna som man tidigare trott.

Det gör sig i all fall tydligt i min familj!

Den nya forskningen presenteras i Psychology Spot, där studieförfattarna konstaterar att gener uppträder annorlunda beroende vilken förälder de kommer ifrån när det gäller intelligens – och att de på så sätt kan lokaliseras och avslöja huruvida de är aktiva eller inte.

”Intressant nog fungerar några av de berörda generna bara om de kommer från mamman. Om samma gen har ärvts från pappan så blir den inaktiverad. Uppenbarligen fungerar andra gener åt andra hållet, att de bara aktiveras om de ärvs från pappan”, skriver man i studien.

Att just intelligens har ett ärftligt inslag är känt sedan tidigare – däremot har man länge trott att genen ärvs från båda föräldrarna. Men i Psychology Spot förklarar man hur flera studier vittnar om samma sak: att barn mer sannolikt ärver intelligensen från sin mamma, eftersom intelligens-genen lokaliseras i X-kromosomen.

Gener Intelligens
Shutterstock

Samtidigt poängterar man att ungefär 40-60 procent av intelligensen är ärftlig – och att resterande del avgörs av miljön som barnet växer upp i, i vilken utsträckning hjärnan stimuleras och av barnets personliga karaktär.

Arv spelar roll för intelligens

Forskare vid universitetet i Washington hade kommit fram till att det känslomässiga bandet mellan mor och barn är är extremt viktigt för utvecklingen av vissa delar av hjärnan. De analyserade två grupper över en 7-årsperiod  och fann att ban som fick emotionellt stöd och fick sina intellektuella behov tillgodosedda i snitt fick 10 procent större hippocampus, alltså den delen av hjärnan som de högre funktionerna hör hemma, jämfört med de som inte hade samma stöd hemifrån.

Mammor har världens tuffaste jobb – igenkänning 100 procent!

Men, allt det här känns ändå kanske som överflödig forskning. Forskarna skulle lika gärna kunna komma hem till mig och titta på Vem vet mest med min familj och se hur bra mamma är på svaren! Det är ju ingen hemlighet att det oftast är kvinnan som är hjärnan i familjen – även om männen tror annorlunda!

Barn med glasögon Intelligens
Essential Baby

Men jag tycker ändå att det här är intressant forskning – och du får gärna dela vidare om du håller med.