Forskning: Att ha en syster gör dig till en bättre och lyckligare människa

Forskning: Att ha en syster gör dig till en bättre och lyckligare människa

Jag och mina syskon har alltid kommit bra överens. Som små hände det givetvis att man bråkade och var lite taskiga mot varandra, men i takt med att man blivit äldre har jag börjat uppskatta alla i min familj betydligt mer. Det handlar nog helt enkelt om mognad, skulle jag tro.

Jag har dock aldrig funderat i banorna om min bror eller syster har olika inverkan på mig. Jag ser dem nästan som samma person, de är så lika – men nu visar det sig att systrar faktiskt har ett extra positivt inflytande på oss människor. De gör helt enkelt våra liv bättre!

Det här framkom för första gången i en studie från 2010 som publicerades i The Journal of Family Psychology. Forskarna hade då undersökt 400 familjer med fler än ett barn. Resultatet slog fast att systrar bidrog till en god mental hälsa för sitt syskon.

Wikimedia Commons

Man kom också fram till att de som hade en ”syrra” hade lättare för att känna empati, var bättre på att kommunicera och skickligare på att lösa konflikter. Det här har nu bekräftats i en liknande, ny rapport från Brigham Young University, enligt sajten InspireMore.

Laura Padilla-Walker, som är den som skrev mest i den första studien, menar att även i lite mer stökiga familjerelationer så överväger de positiva bitarna de negativa vad gäller allt det som systern bidrar med till sitt syskons liv.

Pixabay

– Så länge det finns en tillgivenhet så vinner det positiva, säger hon enligt sajten Goodfullness.

Då syskon bråkar i tidig ålder så måste de lära sig att kontrollera sina känslor. Det är en avgörande egenskap för hur man ska utvecklas senare i livet. Även om syskon inte alltid kommer överens så råder det ingen tvekan om att ha en bror eller syster generellt bidrar till en mindre ensam uppväxt.

Pixabay

Det kommer nog inte som en chock, det som studien även tar upp, att flickor i unga år vanligtvis är mer pratsamma och kommunikativa än pojkar. Om man då har en syster som leder det många gånger till att man lär sig att ta efter hennes positiva egenskaper.

En av de tydligaste sådana som rapporten lyfte fram var ansvarstagande. Om det finns en syster i familjen så brukar exempelvis familjesammanhållningen vara stark även efter att föräldrarna har gått bort.

Så även om det bråkas lite då och då mellan syskon, så kan de meningsskiljaktigheterna bara betraktas som små gupp på vägen. Förhoppningsvis kommer er relation att förbli stark – och då har man en vän för livet!

Dela nu det här med dina syskon, eller tagga din älskade syster bland kommentarerna!