Här är juryns reaktion när man skulle utse om svenska eller finska är det fulaste språket

Även om man faktiskt har ganska så mycket gemensamt så finns det en viss rivalitet mellan finskar och svenskar. Är det inte inom idrott så handlar det om språk, sprit eller annat. I grund och botten känns det trots allt ganska kärvänligt.

En diskussion mellan Sverige och Finland som ofta kommer upp är kring språken – vilket är fulast egentligen? Trots att vi ligger så nära varandra låter det ju så olika när vi pratar.

Vi i väst brukar ofta tycka att finskan är det klart fulaste språket medan våra grannar i öst vanligtvis tycker att det är vi som låter konstigt. Frågan är vad en utomstående tycker!

För att kunna avgöra det hela blir det givetvis mest intressant att veta hur språken låter för någon som inte är från något av länderna, eller ens talar något av språken. Man beslutade därför i sann, nordisk samarbetsanda att göra ett helt opartiskt test.

Huruvida det skett i verkligheten eller om det hela är en fiktiv berättelse – det vet jag faktiskt inte, men oavsett så finns det en riktigt bra poäng!

Den internationella juryn fick formulera en mening på engelska som sedan skulle översättas till finska och svenska. Sedan skulle man rösta om resultatet. Man valde den engelska meningen: ”Island, island, grassy island; grassy island’s maiden”.

På finska blir det: ”Saari, saari, heinäsaari; heinäsaaren neito”.

På svenska: ”Ö, ö, hö ö; hö ö mö”.

Det här var för några år sedan, men man väntar fortfarande på resultatet. Den internationella juryn har nämligen inte slutat skratta åt det svenska ”bidraget” än…

Med det i åtanke kan vi alla nog dock alla lista ut vad resultatet kommer att bli.

DELA gärna det här med både dina svenska och finska dina vänner!