Korta män är argare och mer aggressiva, enligt stor studie

Vi människor är alla skapta med olika yttre egenskaper. Vissa är mörkhåriga, andra är blonda, en del är runda om magen medan andra är trådsmala.

Och tur är väl det – för hur roligt skulle det vara om alla var exakt likadana till sitt yttre?

Inte speciellt kul – och världen vore då inte lika vacker och färggrann.

Men visste du att det genom forskning framkommit att det går att koppla personlighetsdrag till utseende? Jodå, så är det – för i en amerikansk studie har man slagit fast att kortare män oftare är mer aggressiva.

CBSWorld of BuzzShareably och Shortlist – det är manga stora sajter som rapporterat om den ganska roliga upptäckten.

Känsla av omanlighet

För det är visst så att kortare människor också tenderar att ha kortare stubin – och det hela grundar sig i deras självuppfattning.

Bildkälla: Shutterstock

Den statligt finansierade studien, som genomfördes på ett forskningscenter i delstaten Georgia, undersökte män i åldrarna 18 till 50 år. Deltagarna fick frågor om sin självbild och hur de såg på sig själva – bland annat när man vistades i grupp.

Resultatet visade att kortare personer – och då i huvudsak män – känner sig mindre maskulina.

Forskarna drog dessutom slutsatsen, baserat på svaren, att man då har närmare till ett argsint, kriminellt och aggressivt beteende – för att väga upp sin svaga självbild.

Bildkälla: Wikimedia Commons

Det nu ganska välkända fenomenet kallas ”manlig diskrepans-stress”.

”Short man syndrome”

Tidigare studier har berört samma frågor – och fått liknande resultat. Forskare vid Oxford University kom fram till att ju kortare en människa är, desto mer sårbar är personen.

Det här har i hög grad att göra med det som kallas ”Napoleonkomplex”, eller ”Short Man Syndrome”.

Bildkälla: Reddit

Det kan sammanfattas som – och definieras genom – att en person överkompenserar för något de själva anser sig ha en brist på. I det här fallet handlar det då om längd, vilket man då väger upp med aggressivitet, enligt den amerikanska studien.

Känner du en riktig kortis som alltid är argare än alla andra? Tryck nu på DELA-knappen för att sprida vidare den här viktiga informationen till dina vänner!