Forskarna avslöjar: Att stirra på kvinnobröst får män att leva längre

Generellt lever kvinnor längre än män – det är fakta. Ser man till västvärlden så skiljer det ungefär 3 år. Medan kvinnor i snitt blir 82, så får männen nöja sig med att landa på 79.

Det kan man givetvis tycka är orättvist – men det har dels genetiska förklaringar, dels beror det på våra olika levernestilar.

Män är vanligtvis något mer osunda än kvinnor. Det kan givetvis variera, men nu snackar vi i generella termer. Det finns, glädjande nog, dock en del enkla knep som karlar kan ta till för att få ett längre liv!

För att bidra till att alla ni män där ute ska få lika långa och lyckliga liv som kvinnorna så har vi, med inspiration från New York Post, här listat 6 vetenskapligt bevisade knep som gör att karlar lever längre!

1. Titta på kvinnobröst

Det kan låta kontroversiellt och förbjudet – vi vet, men det skapar en glad och positiv känsla i männens kropp. På samma sätt som när de tittar på söta djur. Det är vetenskapligt bevisat.

År 2012 publicerades en studie i tidskriften Archives of Internal Medicine som tittade på hur positivt tänkande påverkade mäns hälsa. Över häften av kontrollgruppen med kranskärlssjukdom ökade sin fysiska livskvalitet när de skrev ner positiva tankar på morgonen.

De som inte förde anteckningar som ”tvingade” dem att tänka positivt kom inte alls upp i samma nivåer. Man såg dessutom liknande resultat när studien utfördes på män med högt blodtryck.

Shutterstock

2. Ha mycket sex

Kanske vad varje man vill höra, men det är faktiskt vetenskapligt säkerställt. En studie i tidskiften BMJ har slagit fast att regelbundet sex kan sänka mannens risk att dö i förtid med så mycket som 50 procent.

Det handlar främst om att ett aktivt sexliv främjar den fysiska hälsan – och det minskar också stressnivån i kroppen. Det sistnämnda är ett bra sätt för att hålla sjukdomar på avstånd.

Vid sex frigörs dessutom serotonin – ett glädjehormon – i kroppen, vilket får oss att må bättre på egentligen alla plan. I den här studien ökade den förväntade livslängden med mellan 3 och 8 år bland de som rapporterade fler orgasmer än tidigare.

3. Gift dig

Kanske inte vad alla hade väntat sig. I synnerhet inte de som refererar till frugan som ”regeringen” eller liknande – men det är faktiskt så att ett äktenskap får män att leva längre. Det har dock en del att göra med när man väl gifter sig.

I en undersökning med fler än 127 000 amerikaner kunde man slå fast att män som gifte sig efter att de fyllt 25 år lever längre än de som kunde kalla sig make tidigare än så.

Forskare har undrat om det kanske är så att helt friska män har en större chans att gifta sig tidigt än de med hälsoproblem – men tvärtom, karlar med mer ohälsosamt leverne gifter sig faktiskt tidigt i högre grad, de skiljer sig mer sällan och de gifter sig igen oftare än helt friska män.

Shutterstock

4. Skaffa barn

En ganska logisk följd av den tidigare punkten. Män som gifter sig och skaffar barn lever längre än de som inte gör något av det här.

En undersökning i Journal of Epidemiology & Community Health kom fram till att när föräldrar når 60 år så ökar män med barns förväntade livslängd med 2 år samtidigt som kvinnornas minskar med 1,5.

Vid 80 års ålder så väntas män med barn leva 8 månader längre än de utan.

5. Var ansvarstagande

En känsla av ansvarstagande kan göra under. En rapport i Journal of Personality and Social Psychology kom fram till att personer som levde på ett äldreboende och som fick något att dagligen ta hand om – exempelvis en växt – blev bättre på att socialisera, de blev mer alerta och ökade på sitt generella välmående.

Det här kan eventuellt kopplas till att ha barn är positivt för livslängden.

Shutterstock

6. Skaffa en ”pappa-kropp”

De flesta män går upp något i vikt efter att de skaffat barn, men det är faktiskt inte nödvändigtvis en dålig grej.

I boken ”How Men Age” (Hur Män Åldras) lägger man fram argument för att mulliga män löper mindre risk att drabbas av prostatacancer eller hjärtattack. De är dessutom bättre på att spendera tid med sina barn.

Författaren Richard G. Bribiescas menar att deras ökade fettmängd dessutom gör dem mer attraktiva, vilket är fördelaktigt kopplat till tidigare punkter.

Visa nu att du värnar om mäns hälsa och tryck på DELA-knappen för att sprida denna viktiga informationen!