Forskarnas slutsats: Barn ärver intelligensen från sin mamma

En riktig förälder älskar sina barn – vilka val de än gör i livet. Givetvis gör det dock inget om ens son eller dotter är begåvad och lyckas med de utmaningar som han eller hon tar sig an.

Är det nu så att du är mamma till ett begåvat barn? Då kan du faktiskt ge dig själv en klapp på axeln. Det finns nämligen forskning som visar på att generna som har med intelligens att göra ärvs från just mamman.

Vem vet – det kanske man redan hade listat ut i en del familjer!

Ibland kan män vara helt hopplösa – och det känns som att de verkligen behöver stöd från sin flickvän eller fru för att ta sig runt i livet. Det kan dock finnas anledning att glädjas kring att det är så – forskning visar nämligen att det främst är mammans intelligens som förs vidare till barnen.

Positiva bitar även för männen

Studien presenterades via sajten Psychology Spot. I artikeln konstaterar författarna att gener kring intelligens uppträder annorlunda beroende på från vilken förälder de kommer. På så sätt kan man först lokalisera och sedan dra slutsatser kring vilka som är mest aktiva.

Shutterstock

Intressant nog så fungerar några av de berörda generna bara om de kommer från mamman. Om samma gen ärvts från mamman så blir den inaktiverad. Uppenbarligen så fungerar andra gener åt andra hållet – att de bara aktiveras om de ärvs från pappan”, skriver man i studien.

Med andra ord finns det även positiva lärdomar att dra för er män där ute – barnen kan föra med sig styrkor och färdigheter även från er. De har bara inte med just smartheten att göra – om man nu ska tro rapporten (vilket vi självfallet gör).

Picryl

Finns även annat som påverkar

Att just intelligens i många fall har ett ärftligt inslag är välkänt sedan tidigare. Däremot har man länge trott att de generna kommer från båda föräldrarna. Via Psychology Spot förklarar man dock att flera studier vittnar om samma sak – att barn ärver sin intelligens från sin mamma eftersom den genen lokaliseras i X-kromosomen.

Samtidigt väljer man att poängtera att cirka 40 till 60 procent av intelligensen är ärftlig. Resterande delen avgörs bland annat av miljön som barnet växer upp i, i vilken utsträckning som hjärnan får stimulans och av personens egna karaktärsdrag.

Pixabay

Många kommer säkerligen hävda att det här är överflödig forskning. Det känns ju vedertaget att kvinnan är den som bidrar med just intelligens i de flesta hemmen. Männen är duktiga på så mycket annat, men mammor till begåvade barn kan alltså suga åt sig lite extra. Det är delvis tack vare er!

Tryck nu gärna på DELA för att sprida den här viktiga forskningen! Det finns nog en hel del där ute som behöver få koll på detta!