Forskarnas slutsats: Män mognar inte förrän de fyllt 40

Ni har nog många gånger hört hur det talas om att män, även i vuxen ålder, fortsätter vara som barn. En del menar också att det i heterosexuella relationer mer eller mindre alltid är kvinnan som står för mognad och ansvarstagande.

Nylogen skrev vi om forskning som kom fram till att män är jättebebisar – som gör livet jobbigare för kvinnor.

För en tid sedan kom dessutom annan forskning på det här ämnet – och här är vad man kom fram till!

I en studie från University of Oxford så tittade forskare på skillnader i mognad och utveckling när det kom till män och kvinnor. Man ville jämföra resultaten för att kunna dra slutsatser om de skillnader som eventuellt fanns.

Imgur

Forskarna kom fram till att hjärnans mognad kännetecknas av en långvarig utveckling av funktionella och strukturella nätverk som sträcker sig upp i vuxen ålder.

Män segare i långvarig utveckling

Studiens mål var att upptäcka vilka funktioner som förändras under mognadsprocessen och vilka som förblir konstanta. Man undersökte hjärnan hos 121 deltagare i åldrarna 4 till 40 år genom ”hjärnavbildning”. Forskarna spårade också förändringarna i de olika funktionerna samtidigt som man tog hänsyn till deltagarnas kön och ålder.

Shutterstock

Resultatet visade att även om hjärnan hos både kvinnor och män i slutändan utvecklar samma förmåga att fungera i det vardagliga livet, så uppvisar ofta män en viss försening i den långvariga utvecklingen av funktionella nätverk jämfört med kvinnor.

Den kan fortgå i upp till cirka 40 års ålder.

Pixabay

Kvinnor visar, emellertid, en tidigare försämring av de här funktionella nätverken. Det är sannolikt därför det sägs att män mognar senare i livet än vad kvinnor gör.

Professorn Eduardo Calixto, som arbetar på mexikanska UNAM, har i en vetenskaplig artikel förklarat att även om män generellt har större hjärnor, så visar kvinnans ofta upp bättre effektivitet och är skarpare i flera avseenden.

Enligt forskaren har det här främst hormonella förklaringar.

Att män skulle mogna lite senare än oss kvinnor var kanske ingen nyhet, men ändå skönt att få det bekräftat! Eller hur? Tryck nu på dela-knappen, så att männen i din närhet också får läsa om det här!