Ny jättestudie: Svenska män kollar på mycket mer porr än kvinnor

Hur ser den sexuella aktiviteten ut i Sverige – och hur ofta kollar vi på porr?

Det ger Folkhälsomyndigheten bland annat svar på i dag då deras stora befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa presenteras.

Det är i en artikel i Svenska Dagbladet som Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, tillsammans med andra företrädare för myndigheten, delar med sig av den omfattande studiens resultat.

Undersökningen har genomförts på uppdrag av regeringen och syftet med rapporten är att kunna diskutera sex ur ett politiskt perspektiv – på ett mer positivt och otvunget sätt, skriver Aftonbladet.

Från 16 till 84 år

Man skriver bland annat att en majoritet av svenskarna, 58 procent, säger sig vara nöjda med sitt sexliv.

Bild: Flickr

Undersökningen genomfördes under hösten 2017 – på knappt 15 000 personer i åldrarna 16–84 år. Frågorna handlade om allt tänkbart sexrelaterat.

20 procent av de inom det aktuella åldersspannet har inte haft sex senaste året. Cirka 30 procent hävdar att de har sex 1–3 gånger i månaden – och det finns ingen direkt tendens vad gäller ökning eller minskning avseende vår sexuella aktivitet.

70 procent av männen använder eller tittar på porr. Lika stor andel av kvinnorna gör det inte. Bland män mellan 16–29 år tittar strax över 40 procent så gott som dagligen på porr. Bland kvinnor är den motsvarade siffran cirka 1 procent.

Bild: Wikipedia

Blott 2 procent av kvinnorna konsumerar porr 3–5 gånger i veckan och 7 procent 1–2 gånger i veckan. Knappt hälften, 46 procent, av kvinnorna tittar på porr en gång i månaden, eller mer sällan.

Få saknar sexuell lust

Kvinnor känner sig friare gällande sex än män, poängterar man också i studien.

21 procent av kvinnorna och 8 procent av männen uppgav att de saknat sexuell lust under det senaste året. Högst notering i den här frågan såg man bland kvinnor mellan 30–44 år. Andelen män som saknat sexuell lust var relativt likvärdig bland alla åldersgrupper.

Bild: Shutterstock

Att använda internet för att hitta sexpartners, eller för att läsa sexuellt upphetsande texter, är vanligt bland båda könen – i alla åldrar. Enligt undersökningen är det dock vanligast i ung ålder och avtar sedan allt mer. Här finns små, eller inga, skillnader mellan kvinnor och män.

Svenska män är alltså betydligt gladare i porr än kvinnor, men sett över båda könen är vi överlag rätt nöjda med våra sexliv. Trots allt ganska glädjande nyheter! Tryck nu på dela-knappen för att sprida den här härliga informationen vidare!