Är du vänster- eller högerhänt? Svaret säger något intressant om din personlighet

Det här med personlighetstest har funnits sedan urminnes tider. Ända sedan människan gick upp på land har vi funderat kring varför vi ser ut som vi gör och vad det kan betyda.

Självfallet ska man ta personlighetstester på en rejäl skopa salt, men det är ändå snudd på omöjligt att inte fascineras av dem. Ganska ofta stämmer de dessutom in väldigt bra, vilket ju inte direkt gör dem mindre spännande.

Så tänk nu efter om du är vänster- eller högerhänt. Svaret säger något intressant om din personlighet.

Ungefär 13 procent av vår befolkning är vänsterhänt. Det är något man ganska sällan funderar sådär jättemycket kring, det är som det är helt enkelt. Men det kan faktiskt säga något om hur man är som person.

Vänsterhänta

Är du vänsterhänt? Då är du en känslig person. Du känner av din omgivning mycket och den påverkar dig.

Du kan uppfattas som blyg och lite osäker i sociala sammanhang där du inte känner alla, men bland dina nära och kära har du inga problem att leva ut.

En vänsterhänt person reagerar mer på stress och rädsla, och har lätt att tänka mycket på det man upplevt, oavsett om det är positivt eller negativt vilket bäddar för hög kreativitet.

Högerhänta

Högerhänta personer, som då alltså utgör majoriteten av oss, är inte lika ängsliga till naturen. Vi ser det vi ser och lägger inte märke till så mycket mer.

Omgivningen påverkar inte heller högerhänta så mycket, och har svårare att stressa upp sig.

Högerhänta är också mer utåtriktade i regel, och trivs bra i sociala sammanhang .

Stämde det in bra på dig? Tryck då på DELA så att dina vänner också får testa!