Ekvationen som förbryllar hela nätet: Kan du lösa den?

Tycker du det är lite jobbigt med matematik?

Då är du inte ensam, väldigt många lider av matte-fobi. Det innebär att man upplever mattetal som skräckinjagande och och motbjudande.

I värsta fall kan man drabbas av en panikattack om man ställs inför en särskilt svår matte-uppgift – som den här nedanför.

Matteuppgiften har delat internet på sistone och även om problemet kan se relativt enkelt ut så är det faktiskt bra mycket klurigare än så.

Det här matteproblemet ser egentligen ut som vilket som helst från en vanlig svensk mattebok man hade i skolan. Men på senaste tiden har ekvationen snurrat runt på internet och förbryllat snudd på alla som sett det.

Inte 0, 1, 3, eller 6

Här kommer då talet.

6 ÷ 2 (1+2) = ?

Om du får svaret 0, 1, 3, eller 6 så är du långt ifrån ensam.

Över hela internet har folk diskuterat över hur man kommer fram till just sitt svaar.

Men faktum är att det rätta svaret är 9.

Hur kommer då det sig?

Ta allt i rätt ordning

Det första man behöver tänka på när man löser den här typen av problem är i vilken ordning man ska lösa de olika uppgifterna.

Först måste man lösa talet innanför parentesen, det vill säga 1+2, vilket ju blir 3.

Efter det så ser ekvationen alltså ut så här: 6 ÷ 2 (3) =

Steg två blir att omvandla 2 (3) till 2 x 3, därför att man enligt matematikens regler ska ta bort parentesen och sedan multiplicera talen på varsin sida om parentesen.

Då ser ekvationen ut så här: ÷ 2 x 3 =

Dividera och multiplicera

Steg tre blir att dividera och multiplicera, då är regeln att gå från vänster till höger. Alltså tar man 6 ÷ 2 först, vilket blir 3.

Då ser ekvationen ut så här: 3 x 3. Multiplicerar man de siffrorna får man svaret 9.

Finns det fler svar?

Enligt sättet vi räknat på här ovan blir svaret alltså 9, men det finns sätt att räkna på så att svaret blir 1.

För ungefär hundra år sedan räknade man ut talen i en annan ordning.

Där skulle man inte dela 6 med 2 och sedan multiplicera det med 3, som i vårt tredje steg.

Då skulle man istället ha multiplicerat 2 med 3 först, vilket hade gett delat 6 med 6 som sista uträkning och då gett svaret 1.

Hjärnan glömmer snabbt

Hur kommer det sig att så många har problem med den här typen av mattetal, alla får ju lära sig det i skolan?

Svaret är att hjärnan helt enkelt glömmer bort i vilken ordning man ska räkna de olika talen, eftersom vi så sällan behöver använda oss av den här typen av uträkningar i vårt vardagliga liv.

Det handlar helt enkelt om träning, att hålla i sina matematik-kunskaper så man inte tappar dem.

Tryck nu på dela-knappen och se om dina vänner lyckas lösa den här kluringen!