Hur många svenska ord kan du från högskoleprovet 2019?

Du har säkerligen hört talas om Högskoleprovet. Varje år finns det två olika tillfällen för personer att jaga det åtråvärda resultatet 2.0 som kan ta dig in på fina utbildningar – eller bara vara något att skryta med.

Testet innehåller flera olika delar som ställer olika typer av krav. Det gäller att förbereda sig väl för att liva upp de där kunskaperna från skoltiden.

Det som många tycker är roligast är svenskadelen då man ska sätta den korrekta definitionen, eller hitta den rätta synonymen, på ett antal ord. Vi skrev om den tidigare i våras – men nu är det dags igen.

Här är den allra senaste ordförståelsedelen från Högskoleprovet hösten 2019.

Pixabay

Det är 20 olika utmaningar – hur många klarar du?

Högskoleprovets ordförståelse 2019

Svaret kommer längre ner i artikeln. Ett tips kan därför vara att skriva ner vilket svarsalternativ du väljer på en lapp – då blir det nog lättare att rätta sedan!

1. Petitess
A) Hemlighet
B) Skrivelse
C) Önskemål
D) Avvikelse
E) Obetydlighet

2. Ideell
A) Omtänksam
B) Utan vinstintresse
C) Kompromisslös
D) Utan svagheter
E) Demokratisk

3. Legering
A) Nedbantning                 
B) Förgasning
C) Värmebehandling
D) Färgning
E) Metallblandning

4. Hämma
A) Neka
B) Hindra
C) Dölja
D) Tystna
E) Fördöma

5. Kommission
A) Domstolsjury
B) Utlandstjänst
C) Grupp av sakkunniga
D) Intresseförening
E) Handelsbolag

6. Tämligen
A) Lagom
B) Utan tvekan
C) Typiskt
D) Rätt så
E) Faktiskt

7. Påföljd
A) Avslut
B) Börda
C) Tillskott
D) Straff
E) Orsak

8. Handfallen
A) Ledsen
B) Förälskad
C) Rådlös
D) Längtansfull
E) Praktisk

Pexels

9. Alster
A) Verk
B) Insekt
C) Princip
D) Redskap
E) Fält

10. Slå sina lovar kring
A) Sprida ut
B) Undvika
C) Imponera på
D) Överblicka
E) Kretsa runt

11. Marginaliserad
A) Upprepad
B) Förlorad
C) Hjälplös
D) Föråldrad
E) Åsidosatt

12. Fingervisning
A) Klagomål
B) Förolämpning
C) Antydan
D) Punktinsats
E) Hotelse

13. Stipulera
A) Fastställa
B) Uträtta
C) Konfrontera
D) Betala
E) Förneka

14. Plädering
A) Umgängesregel
B) Undersökning
C) Uppskattning
D) Utläggning
E) Ursäkt

15. Arrogant
A) Irriterande
B) Överlägsen
C) Utlämnande
D) Avvisande
E) Motstridig

16. Cysta
A) Broskskiva
B) Inre blödning
C) Tarmficka
D) Vätskefylld blåsa
E) Muskelbristning

17. Tillika
A) Sammanlagt
B) Dessutom
C) Eventuellt
D) Fullständigt
E) Exempelvis

18. Ynnest
A) Förmån
B) Hyllning
C) Begåvning
D) Överdrift
E) Förlåtelse

Pixabay

19. Kartlägga
A) Arrangera
B) Lägga grund för
C) Systematiskt utforska
D) Pussla ihop
E) Förbereda

20. Instans
A) Beslutsnivå
B) Närvaro
C) Grundprincip
D) Kännetecken
E) Betänketid

Här är alla svaren!

1. E – Obetydlighet
2. B – Utan vinstintresse
3. E – Metallblandning
4. B – Hindra
5. C – Grupp av sakkunniga
6. D – Rätt så
7. D – Straff
8. C – Rådlös
9. A – Verk
10. E – Kretsa runt
11. E – Åsidosatt
12. C – Antydan
13. A – Fastställa
14. D – Utläggning
15. B – Överlägsen
16. D – Vätskefylld blåsa
17. B – Dessutom
18. A – Förmån
19. C – Systematiskt utforska
20. A – Beslutsnivå

Fick du över 10 rätt? Då gjorde du ett suveränt jobb! Tryck då på dela-knappen för att skicka en rolig utmaning vidare till dina vänner!