Forskarna slår fast: Många föräldrar ligger sömnlösa i oro för sina vuxna barn

Forskarna slår fast: Många föräldrar ligger sömnlösa i oro för sina vuxna barn

Att vara förälder är inte det lättaste. Under uppfostran är det flera hinder som ska besegras och rädsla som ska skjutas åt sidan. Många gånger klarar barnen mer på egen hand än man själv vill tro, men den där gnagande oron är svår att bortse från.

Det är en himla tur att det positiva, med råge, övervinner det negativa. Att bli förälder till en son eller dotter är ju faktiskt det mest givande och fantastiska som finns.

Moder- eller faderskapet är något som följer en längs livets lopp och de flesta av oss vill inte ge vika vad som gäller att bidra med stöd och trygghet bara för att barnen flyttar hemifrån.

Båda mina barn är myndiga sedan flera år och har egna lägenheter, men för den sakens skull så kan jag inte sluta att med jämna mellanrum oroa mig för deras välmående, ekonomi, sociala liv och allt sådant där. Det kanske man borde sluta med, men det går liksom inte.

Jag klarar mig själv nu”, brukar jag få höra, men då svarar jag alltid med att jag förblir deras förälder till döden skiljer oss åt. Något drastiskt kanske, men så är det ju. Det ska väl kanske poängteras att det sägs med en gnutta humor också.

Shutterstock

Men en ny studie från Pennsylvania State University, genomförd av Amber J. Seidel, slår nu fast att väldigt många föräldrar fortsätter att ligga sömnlösa på grund av oro för sina barn – även när de blivit vuxna.

Medelålders föräldrapar

Kanske inget chockerande, men rapporten slår trots allt fast att det verkar vara ett ganska utrett fenomen och det kanske inte alla visste. Men ni oroade föräldrar med sömnbrist – ni är inte ensamma.

– Många kan nog känna igen sig i det här, men samtidigt känner jag att mycket av det som vi diskuterar avseende det sociala samspelet inom en familj fokuserar på när barnen är unga. Jag ville undersöka hur familjelivet utvecklas när vi blir äldre, säger Amber J. Seidel, enligt sajten Wonderneed.

I studien, som genomfördes med 186 heterosexuella och medelålders föräldrapar, tittade man i synnerhet på 3 frågor:

– Hur mycket support de erbjuder sina barn.

– Hur stressade föräldrarna är.

– Hur mycket sömn de får.

Shutterstock

Rapporten kom fram till att fäder främst oroade sig för mängden support man gav sina barn medan mödrarna hade mest ångest över själva kvalitén på hjälpen och råden.

Resultaten nåddes genom att föräldrarna fick svara på frågor genom olika skalor. Sedan samkördes det här utifrån de tre tidigare nämnda frågeställningarna. En annan slutsats man kunde dra är att mammor generellt är aningen mer oroade för sina vuxna barn är vad papporna är.

– Det är viktigt att komma ihåg att stress i sig inte är något farligt. Problematiken ligger i så fall i hur vi hanterar den, menar Amber J. Seidel.

Tryck nu på dela-knappen för att sprida den här viktiga informationen vidare till andra föräldrar!