Forskarnas slutsats: Svenska politiker mer intelligenta än människor i allmänhet

Forskarnas slutsats: Svenska politiker mer intelligenta än människor i allmänhet

Politiker tvingas utstå mycket kritik – i alla fall i turbulenta tider som dessa.

Frågan är dock om vi andra hade gjort ett bättre jobb med att styra landet. Svensk forskning antyder att svaret är nej. Politiker är nämligen smartare – och bättre ledare – än människor i allmänhet, visar en studie från Stockholms universitet, enligt forskning.se.

Det finns dock yrkesgrupper som generellt är ännu mer intelligenta.

Svenska politiker tillhör den mest begåvade tredjedelen av befolkningen – och ju högre upp i hierarkin, desto mer kompetent är man. Det här har forskare kunnat slå fast efter att man undersökt hur skickliga politiker är på att fatta beslut samt hur väl deras sociala bakgrund stämmer överens med befolkningen som de arbetar för att representera, skriver Expressen.

Smartare än sina syskon

I studien, som genomförts vid Stockholms universitet, kom man också fram till att svenska politiker dels är intelligenta beslutsfattare, dels skickliga ledare. Man har jämfört dem med yrkeskategorier som anses attrahera talangfulla individer.

– De (politiker) är lite mindre smarta än medicinare, jurister och samhällsvetare på universitet – men de är betydligt bättre ledare, säger Torsten Persson, rådsprofessor i nationalekonomi, till forskning.se.

Bild: Wikimedia Commons

Forskarna har tittat på om den politiska toppen reproducerar sig själva eller om systemet, oavsett bakgrund, belönar de som faktiskt är mest lämpade. Den ekonomiska bakgrunden har undersökts och då visat på en representativ politikerkår.

Deras IQ har dessutom jämförts med deras syskons – och man har då kunnat se att politiker är avsevärt mer intelligenta än sina bröder och systrar.

– Det är en glädjande nyhet. Det pekar på att det inte är ärvda förmåner som styr urvalet av vem som får bli svensk politiker, menar Torsten Persson.

Ökat förtroende för politiker

Tidigare studier har påvisat att drivkraften att vilja påverka samhället är viktigare än status, karriär och hög lön – men den svenske rådsprofessorn hävdar att de egennyttiga motiven absolut inte ska underskattas.

– Det går inte att frikoppla samhällsengagemang från materiella motiv. Ekonomiska ersättningar tycks påverka hur smarta politiker som rekryteras, säger Persson, som tillsammans med fyra andra forskare står bakom studien.

Bild: Wikimedia Commons

Resultaten har gett honom ett större förtroende för svenska politiker.

– Det har jag nog.

Vad tycker du om det här? Dela nu vidare artikeln för att berätta om dina tankar.