Förslaget: Förbjud ordet ”cyklist”

Att förbjuda vissa ord har verkligen varit på tapeten de senaste åren, då de kan uppfattas stötande av vissa människor.

Jag är helt med på att man inte ska förolämpa människor bara för att få använda ett ord, så viktigt är inte ett ord.

Men nog kan jag tycka att det börjar bli lite snårigt med alla dessa förbjudna ord, det blir lite språklig slalom när man pratar och skriver så att man inte trampar någon på tårna.

Nu kan vi dessutom snart lägga till ett nytt ord som vi inte får använda – nämligen cyklist, enligt brittiska Daily Mail.

På senare år har det blivit allt vanligare med ord som förbjuds att använda då det kan förolämpa vissa grupper av människor på ett eller annat sätt. Det senaste i raden av förbjudna ord kan nu bli ”cyklist” då ordet anses nedvärderande mot människor som färdas på cykel, enligt en australisk studie.

Aggressivt uppträdande mot cyklister

Studien, som utfördes vid Queensland University of Technology och Monash University, visade på att andra människor i trafiken ofta uppträder mer aggressivt mot cyklister än mot fotgängare och bilister.

I studien deltog 442 personer, där hela 55 procent erkände att de triggades av ordet ”cyklist” så pass mycket att de inte ens betraktade cyklister som andra medmänniskor, utan mer som ett irritationsobjekt i trafiken.

20 procent av deltagarna i studien erkände också att de medvetet blockerar cyklister längs vägen, samtidigt som tio procent erkände att de någon gång knuffat till en cyklist med bilen.

Det är alltså för cyklisternas egen säkerhet i trafiken som man nu lagt fram ett förslag om att helt förbjuda ordet ”cyklist.”

”Vi måste få dem mänskliga igen”

Narelle Haworth, professor vid Queensland University of Technology menar att vi måste börja betrakta cyklister som människor igen.

– Om vi kallar dem för ”människor på cykel” istället för ”cyklister” så har vi kommit en bit på vägen mot att få dem mänskliga igen. Vi måste få människor att förstå att cyklister skulle kunna vara vem som helst av oss. Det finns ett stort behov av ökad respekt gentemot cyklister, säger Narelle Haworth till Daily Mail.

Bli bättre på att bygga cykelbanor

Att förbjuda ordet cyklister är dock inte allt. Enligt Narelle Haworth så måste fler ändringar till för att cyklisterna ska kunna känna sig säkra i samhället.

– Förbättrad infrastruktur är jätteviktigt. I den bästa av världar behöver cyklister aldrig dela väg med några andra trafikanter, säger Narelle Haworth till Daily Mail.