Ny forskning: Män struntar i miljön – för att de inte vill verka ”bögiga”

Att män ofta skräpar ner och är dåliga på att plocka upp efter sig är en stereotyp som tyvärr ofta verkar stämma.

Fråga vilken kvinna som helst som bott med en karl.

Nu har forskare i USA kommit fram till något som tyvärr spär på den stereotypen.

Tydligen är sämre på att källsortera och återvinna jämför med kvinnor. Anledningen?

De vill inte uppfattas som homosexuella.

Det är forskare vid Americas Penn State University som undersökt skillnaden på hur män och kvinnor förhåller sig till miljön i en ny studie.

Enligt forskarna är män mindre villiga att göra miljövänliga saker som att källsortera, använda tygpåsar och så vidare på grund av att de uppfattar dessa aktiviteter som feminina.

Män blir rädda

Rädslan grundar sig i att männen är oroliga över att andra människor ska tro att de är homosexuella om de källsorterar.

Shutterstock

Janet K. Swim är psykologiprofessor vid Penn State University och uttrycker sig så här om saken:

”Det finns subtila könsrelaterade konsekvenser av att vi ägnar oss åt miljövänligt beteende. Människor kan undvika vissa beteenden på grund av att de anpassar sig efter vilka könskodade förväntningar andra har på dem. Eller så kan de undvika beteendet om de inte tycker att handlingen matchar deras kön.”

Fick bedöma sexualitet

I studien bads 960 personer, blandat kvinnor och män, att betygsätta fiktiva personer i en serie miljömedvetna handlingar på en skala från maskulint till feminint och sedan bedöma den fiktiva karaktärens sexualitet på en tiogradning skala från heterosexuell till homosexuell.

Shutterstock

Studien kom fram till att miljömedvetna handlingar uppfattades som feminina och beroende på om handlingarna överensstämde med de fiktiva karaktärernas uppfattade kön eller inte så uppfattades de som mer eller mindre homosexuella.

Janet K. Swim menar att om det är viktigt för män att uppfattas som heterosexuella så kan det vara en anledning till att de gör mindre miljöarbete.

Shutterstock

Den här studien är gjord i USA och jag hoppas och tror att det samma inte gäller i Sverige. Men dela gärna artikeln ändå – kanske hjäper det någon osäker stackare därute att ta mod till sig och börja återvinna.