Utmaningen: Hur många svenska ord kan du från Högskoleprovet 2020?

Utmaningen: Hur många svenska ord kan du från Högskoleprovet 2020?

I lördags skrev tusentals svenskar Högskoleprovet runtom i vårt avlånga land. Genom att skriva högskoleprovet kan man få en chans att komma in på utbildningar där enbart höga betyg kanske inte räcker till.

Att skriva Högskoleprovet tar ungefär en hel dag och beskrivs av de flesta som skrivit det som väldigt utmattande då man måste vara koncentrerad under långa stunder.

Högskoleprovet består av flera olika delar, däribland svenska ord. Här nedanför hittar vi de svenska orden som fanns med på lördagens prov.

Hur många rätt får du? Svaren har vi listat längst ned.

Högskoleprovet 2020 – svenska ord

1. gourmand

A munter person

B kunnig person

C argsint person

D omtyckt person

E matglad person

2. bojkotta

A tala illa om

B göra sig fri från

C vägra befatta sig med

D göra slut på

E förstöra för

3. framstöt

A planering

B initiativ

C uppvisning

D tillfälle

E yttrande

4. kognitiv

A intetsägande

B som gäller kroppen

C angelägen

D som rör intellektet

E fantasieggande

5. seminarium

A inledande dialog

B kort presentation

C individuell undervisning

D större sammanträdesrum

E kunskapshöjande diskussion

6. trollbinda

A förhindra

B fascinera

C bluffa

D förvirra

E överraska

7. jargong

A en positiv stämning

B ett vänligt bemötande

C en grupps språkbruk

D ett trångt utrymme

E en välljudande klang

8. väsensskild

A innehållslös

B overklig

C motbjudande

D obetydlig

E annorlunda

9. resiliens

A framgång

B nedrustning

C återhämtningsförmåga

D bakåtsträvan

E avståndstagande

10. ymnigt

A rikligt

B fuktigt

C virrigt

D ljudligt

E smakligt

11. konfederation

A kungadöme

B förbund av stater

C stödparti

D nation med folkstyre

E republik

12. brysk

A tanklös

B sur och grinig

C beslutsam

D tvär och ovänlig

E trotsig

13. forcera

A krocka

B försvåra

C plåga

D fullfölja

E påskynda

14. röse

A skräp

B milstolpe

C fälla

D stenhög

E grop

15. samvetsgrann

A plikttrogen

B ångerfull

C hjälpsam

D omoralisk

E förlåtande

16. reprimand

A erkännande

B tillrättavisning

C efterkontroll

D påhälsning

E återseende

17. utsiktslöst

A enformigt

B instängt

C obetydligt

D avlägset

E hopplöst

18. kriterium

A kännetecken

B uppfattning

C följdverkan

D möjlighet

E anledning

19. bräcka

A utbrista

B avdela

C överträffa

D avbryta

E utforma

20. hemställan

A vägran

B begäran

C förhoppning

D tillstånd

E väntetid

Här är svaren

1. E

2. C

3. B

4. D

5. E

6. B

7. C

8. E

9. C

10. A

11. B

12. D

13. E

14. D

15. A

16. B

17. E

18. A

19. C

20. B

Det var allt annat än enkelt! Hur många rätt fick du?

Tryck på DELA-knappen för att utmana dina vänner!