Forskarna slår fast: Att prata med sig själv är ett tecken på mycket hög intelligens

Det sägs att man blir visare med åren, vilket det också existerar forskning som tyder på. Det finns dock givetvis massor av saker med oss som förändras i samband med att livet går framåt. Vi blir kanske extra ordningsamma, mer glömska, skaffar nya intressen eller så börjar man prata oftare med sig själv.

Det sistnämnda ska jag erkänna att jag kan känna igen mig i. Det kanske inte är något som man vill erkänna, men ska sanningen fram har det hänt att man står där fundersam i köket och hör sig själv börja diskutera – med ingen annan än sig själv.

Det finns dock forskare som hävdar att det här är något väldigt positivt!

Ja, för flera undersökningar och rapporter antyder att människor som pratar med sig själva tenderar ha högre intelligens, vilket bland annat sajten The power of silence skrivit om.

Lättare att minnas

I en studie som publicerades i Quarterly Journal of Experimental Psychology kom man fram till att människor som gärna talar med sig själva hjälper sin hjärna med både igenkänning och minne. Man kan sammanfatta det som att samtal med sig själv är ett lysande sätt för att lättare förstå vad man lär sig.

PxHere

I en studie som släpptes 2011 så lät man exempelvis 20 deltagare leta efter ett specifikt objekt i en affär. De utmanades genom att både tänka högt och tyst på vad det var som de skulle hitta. Resultatet visade att de som tilläts prata med sig själva om vad de sökte efter inte bara fann objektet lättare, de hade dessutom mindre problem att minnas vad deras uppdrag gick ut på.

Forskare på brittiska Bangor University menar dessutom att samtal med sig själv inte bara kan underlätta för oss – det kan också vara ett tecken på högre intelligens. Deltagarna i studien som ledde fram till den glädjande slutsatsen fick en lista med instruktioner – och fick sedan uppmaningen att läsa dem både tyst och högt för sig själva.

Hög kognitiv funktionsnivå

Efter att man mätt deras insatser och analyserat deltagarnas koncentrationsnivåer, så kom forskarna fram till att människor var mer koncentrerade och mottagliga för vad de läste när de berättade instruktionerna för sig själva.

Max Pixel

En av studiens författare, psykologen Paloma Mari-Beffa, säger enligt The power of silence att verbala instruktioner verkar lättare för oss att ta till sig – och att prata med sig själv faktiskt kan vara ett tecken på god intelligens och hög kognitiv funktionsnivå.

Så är du en av oss som då och då pratar med dig själv? Skäms inte! Ge dig i stället en klapp på axeln och konstatera att du mycket väl kan vara intelligentare än genomsnittet!

Glöm nu inte att DELA vidare den här viktiga informationen till dina vänner!