Vad du ser i denna bilden kan avslöja något spännande om dig som person!

Att göra olika typer av personlighetstester på internet är väldigt populärt. Det är roligt och mer än sällan så är de också ganska pricksäkra.

Dock ska man självfallet ta den typen av tester med en stor nypa salt, då det väldigt sällan ligger någon som helst vetenskap bakom testerna.

Själv tycker jag det är ganska roligt att göra den typen av personlighetstester där man får titta på en bild, och beroende på vad man ser kan det säga något om ens personlighet.

De bilder man tittar på kallas för optiska illusioner och innehåller flera motiv. Själva grundtanken är att testa vilket motiv som just din hjärna uppfattar först, och baserat på det motivet kunna säga något om vilken personlighetstyp man är.

Vilket motiv ser du?

Här nedanför kommer den första bilden, vad är det första du ser? Svaret på din personlighet kommer under bilden. Men kom ihåg att inte ta detta på så stort allvar!

Såg du kvinnan eller den äldre mannen?

Om du ser den äldre mannen med stängda ögon först så är du en känslig person som visar mycket omtanke och empati gentemot din omgivning. Du använder din högre hjärnhalva mer än din vänstra, vilket tyder på kreativitet och konstnärlighet.

Såg du istället kvinnan som vänder ansiktet bort från bilden så är du mer analytiskt och eftertänksam. Du gör ingenting utan att ha tänkt efter noga innan. Du kan uppfattas som väldigt rak och lite kylig ibland av din omgivning, men det beror på att du inte låter känslor styra dina beslut utan du fattar dem efter logik.

Vad är det första du ser?

Vi kör en till bild, vilket motiv lägger du märke till först?

Ser du bilen eller mannen med kikare?

Personer som ser en bil när de tittar på bilen så indikerar det att du värderar din egen frihet väldigt högt. Du gillar att resa och tackar inte nej till ett okänt äventyr. Du tar livet i din egen takt och bryr dig inte nämnvärt om vad folk tycker.

Såg du istället mannen med kikare först så försöker du ofta att se helheter istället för att fokusera på detaljer. Du lär dig snabbt och har gott självförtroende, men glömmer ibland att de små sakerna också kan vara viktiga.

Jag såg den äldre mannen och bilen först, jag tycker det stämmer in ganska bra på mig ändå, trots att det inte finns någon exakt vetenskap bakom detta.

Tryck nu på dela-knappen och låt dina vänner testa sin personlighet!