Testa dig själv: Hur många svenska ord kan du från höstens Högskoleprov?

Högskoleprovet är, tillsammans med bra betyg, vara en bra ingång till något åtråvärt universitet om man vill studera på den nivån.

Högskoleprovet består av flera olika delar som testar olika kunskaper.

Många tycker att delen med de svenska orden är den roligaste delen. Då ska man sätta den korrekta definitionen, eller hitta den rätta synonymen, på ett antal ord.

Vi på Humorbibeln har tidigare rapporterat om detta, de testerna hittar du härhärhärhärhärhärhär och här.

I helgen var det dags för 2023 års första högskoleprov, och här nedanför hittar du den uppskattade ord-delen.

Det är 20 olika ord – hur många klarar du? Rätt svar finns längst ned i artikeln, lycka till!

1. proper

A stolt

B måttfull

C allvarlig

D förmögen

E välvårdad

2. galosch

A filthatt

B slipsnål

C högtidsdräkt

D slängkappa

E gummisko

3. dementera

A sörja

B förneka

C ljuga

D förbjuda

E störa

4. medaljens baksida

A orsaken

B undantaget

C motståndet

D nackdelen

E resultatet

5. cerebral

A som orsakar smärta

B som gäller hjärnan

C som rör synen

D som beror på kosten

E som sker reflexmässigt

6. hemsökelse

A utbredd plåga

B rastlöshet

C formell begäran

D uppståndelse

E personligt erbjudande

7. tjänlig

A lärorik

B begriplig

C användbar

D tillgänglig

E lättskött

8. vara avhängig av

A stå ut med

B räknas in i

C bero på

D utsättas för

E ha tilltro till

9. klander

A orimligt antagande

B osann uppgift

C ogillande anmärkning

D omild behandling

E olyckligt misstag

10. omsorgsfull

A noggrann

B trevlig

C bekymrad

D tankfull

E inställsam

11. löpa amok

A gå vilse

B få raserianfall

C vara försenad

D bli överlycklig

E ramla omkull

12. påtaglig

A bekant

B särskild

C passande

D hastig

E märkbar

13. uppsåtligen

A med avsikt

B av välvilja

C i förtroende

D på rätt sätt

E utan tvekan

14. biopsi

A blodgivning

B ärrbildning

C röntgenbild

D vävnadsprov

E transplantation

15. detronisera

A utmana

B avsätta

C förakta

D avböja

E utvisa

16. fruktlös

A mager

B utan innehåll

C som inte ger resultat

D utan anledning

E ofullständig

17. kvintessensen

A medelvägen

B det synliga

C den större delen

D det väsentliga

E avbildningen

18. enveten

A exakt

B erfaren

C envis

D egoistisk

E enkelriktad

19. ombesörja

A ångra

B tillåta

C tvivla

D upprepa

E ordna

20. ingivelse

A oväntad gåva

B plötslig impuls

C tillfällig lättnad

D snabb förändring

E positivt besked

Här är alla svar

1: E

2. E

3. B

4. D

5. B

6. A

7. C

8. C

9. C

10. A

11. B

12. E

13. A

14. D

15. B

16. C

17. D

18. C

19. E

20. B

Hur många rätt hade du? Tryck nu på DELA-knappen för att utmana alla dina vänner!