Test: Hur många svenska ord kan du från Högskoleprovet 2021?

Test: Hur många svenska ord kan du från Högskoleprovet 2021?

Varje år finns det två olika tillfällen för personer att jaga det åtråvärda resultatet 2.0 som kan ta dig in på fina utbildningar – eller bara vara något att skryta med, nämligen Högskoleprovet.

Testet innehåller flera olika delar som ställer olika typer av krav. Det gäller att förbereda sig väl för att liva upp de där kunskaperna från skoltiden.

Det som många tycker är roligast är svenskadelen då man ska sätta den korrekta definitionen, eller hitta den rätta synonymen, på ett antal ord. Vi på Humorbibeln har tidigare rapporterat om detta, de testerna hittar du här, här och här.

I lördags var det dags för årets första högskoleprov, och här nedanför hittar du den uppskattade ord-delen.

Det är 20 olika ord – hur många klarar du? Rätt svar finns längst ned i artikeln, lycka till!

1. mynna ut i

A stanna av

B omvandlas till

C blanda in

D fyllas på med

E leda till

2. ornament

A aftonsång

B byggnad

C stjärnhimmel

D botemedel

E utsmyckning

3. dedikerad

A stödjande

B beslutsam

C fascinerad

D hängiven

E uppskattad

4. övertramp

A olämplig handling

B fysisk påfrestning

C byte av ståndpunkt

D allvarligt missförstånd

E olaga intrång

5. få upprättelse

A få hjälp i en krissituation

B få beröm för en prestation

C få möjlighet till självbestämmande

D få vägledning i en svår fråga

E få sitt anseende återställt

6. allmänning

A grundläggande kunskap

B vida spritt rykte

C gemensamt ägd mark

D helt vanlig person

E kommunalt bostadsområde

7. oaktat

A på grund av

B trots

C knappast

D såsom

E genomgående

8. inventarier

A lös egendom

B råvaror

C lämningar

D framgångar

E tillfälliga lösningar

9. ohöljd

A förnedrad

B öppen

C sällsynt

D inbjudande

E otymplig

10. inackordering

A beställning

B lön och förmåner

C avslag

D kost och logi

E överenskommelse

11. alf

A änglabild

B folksaga

C trollkarl

D naturväsen

E skyddshelgon

12. delegera

A stifta lagar

B påbörja ett projekt

C överlåta beslutsrätt

D avsluta en anställning

E bevilja undantag

13. polaritet

A ytterlighet

B väderfenomen

C motsatsförhållande

D vänskapsband

E klimatzon

14. anstötlig

A bristfällig

B hetsig

C upprörande

D ömtålig

E fördomsfull

15. dialektik

A argumentationsteknik

B skendemokrati

C uppfostringsprincip

D religionssamverkan

E behandlingsresultat

16. vara gripet ur luften

A sakna grund

B vara osynligt

C komma plötsligt

D vara en sista utväg

E sakna innehåll

17. inskränkning

A anspelning

B förslappning

C utfrysning

D tillrättavisning

E begränsning

18. oöverlagd

A avslöjad

B oslagbar

C påtaglig

D opåverkad

E förhastad

19. koral

A droppsten

B kyrkosång

C samlingsrum

D juvelsmycke

E däggdjur

20. i sin linda

A i sitt hem

B i sin början

C i sitt sammanhang

D i sin ensamhet

E i sitt slutskede

Här är facit

Kändes det bra? Här kommer rätt svar!

1.E

2.E

3.D

4. A

5.E

6.C

7.B

8.A

9.B

10.D

11. D

12. C

13. C

14. C

15. A

16. A

17. E

18. E

19. B

20. B

Det var allt annat än enkelt! Hur många rätt fick du?

Tryck på DELA-knappen för att utmana dina vänner!