Testa dig själv: Hur många svenska ord kan du från Högskoleprovet våren 2024?

Högskoleprovet är, tillsammans med bra betyg, vara en bra ingång till något åtråvärt universitet om man vill studera på den nivån.

Högskoleprovet består av flera olika delar som testar olika kunskaper.

Många tycker att delen med de svenska orden är den roligaste delen. Då ska man sätta den korrekta definitionen, eller hitta den rätta synonymen, på ett antal ord.

Vi på Humorbibeln har tidigare rapporterat om detta, de testerna hittar du härhärhärhärhärhärhär, här, här och här.

I helgen var det dags för 2024 års första högskoleprov, och här nedanför hittar du den uppskattade ord-delen.

Det är 20 olika ord – hur många klarar du? Rätt svar finns längst ned i artikeln, lycka till!

1: Dispyt

A: Brist

B: Gräl

C: Tvekan

D: Besvikelse

E: Undantag

2. Angeläget

A: Tydligt

B: Utmanande

C: Informativt

D: Noggrant

E: Viktigt

3. Supplement

A: Överskott

B: Urval

C: Innehåll

D: Tillägg

E: Understöd

4. Aktad

A: Respekterad

B: Högtidlig

C: Artig

D: Försiktig

E: Undanskymd

5. Rata

A: Granska

B: Avvisa

C: Fastställa

D: Ifrågasätta

E: Samordna

6. Illa åtgången

A: Helt uttorkad

B: Nästan slut

C: Mycket ledsen

D: Svårt angripen

E: Lämnad utanför

7. Bärkraft

A: Avlagring

B: Prestation

C: Tryck

D: Hållbarhet

E: Försörjning

8. Vegetera

A: Tala gåtfullt

B: Vara generös

C: Leva i overksamhet

D: Besvära i onödan

E: Sprida oro

9. Egalitär

A: Jämlik

B: Tillfällig

C: Obekymrad

D: Välvillig

E: Ursprunglig

10. Kavalkad

A: Kort historia

B: Utvald grupp

C: Lång rad

D: Tapper skara

E: Begränsad mängd

11. Försegla

A: Upphöra

B: Tillsluta

C: Undersöka

D: Avgöra

E: Omringa

12. Autodidakt

A: Pålitlig person

B: Mäktig person

C: Egoistisk person

D: Inbunden person

E: Självlärd person

13. Gentemot

A: Nära intill

B: Bortsett från

C: Som alternativ till

D: Med tanke på

E: I förhållande till

14. Utarmad

A: Fri

B: Farlig

C: Förlamad

D: Fattig

E: Feg

15. Axplock

A: Slumpartat urval

B: Enformigt arbete

C: Förstahandsval

D: Kvalificerad gissning

E: Stor noggrannhet

16. Exceptionell

A: Nyanserad

B: Högtidlig

C: Sällsynt

D: Överdriven

E: Uttrycksfull

17. Tillkännage

A: Anropa

B: Meddela

C: Besvara

D: Instämma

E: Efterfråga

18. Appell

A: Löfte

B: Misstanke

C: Vädjan

D: Övertygelse

E: Intryck

19. Intrikat

A: Invecklad

B: Intensiv

C: Inställsam

D: Intressant

E: Inåtvänd

20. Debacle

A: Klarhet

B: Omröstning

C: Misslyckande

D: Tillfällighet

E: Förbättring

Här är alla svar

1: B – Gräl

2: E – Viktigt

3: D – Tillägg

4: A – Respekterad

5: B – Avvisa

6: D – Svårt angripen

7: D – Hållbarhet

8: C – Leva i overksamhet

9: A – Jämlik

10: C – Lång rad

11: B – Tillsluta

12: E – Självlärd person

13: E – I förhållande till

14: D – Fattig

15: A – Slumpartat urval

16: C – Sällsynt

17: B – Meddela

18: C – Vädjan

19: A – Invecklad

20: C – Misslyckande

Hur många rätt hade du?

Tryck nu på DELA-knappen för att utmana alla dina vänner!